Đồng hồ Rising Work Clock

Đồng hồ Rising Work Clock xuất xứ Anh, được sản xuất năm 1985 bởi Franklin Mint. Máy Thwaites & Reed.