Đồng hồ Đức

Đồng hồ treo tường, xuất xứ Đức, thùng gỗ vân nu kết hợp với các chi tiết đồng rất đẹp và tinh xảo.
Máy Đức gông vòng 30 phút điểm chuông 1 lần. Chuông có lực rất vang.
Kích thước: Dài 115cm, rộng 53cm, sâu 22cm, mặt 18cm.