Đồng hồ để bàn Đức

Đồng hồ để bàn, xuất xứ Đức, chuông chén 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: ngang 66cm, cao 42cm, sâu 28cm.