Đồng hồ Đức

Đồng hồ treo tường, xuất xứ Đức, 2 tạ cước, gông vòng, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: dài 1m10, ngang 28cm, sâu 15.5cm.