Đôn gỗ, chậu hoa

Một chiếc kệ để đồ, hoặc làm chậu hoa bằng gỗ cắm hoa lan thì tuyệt vời. Phần thân là tượng gỗ một anh chàng nâng chiếc chậu.
Kích thước: cao 94cm, đường kính miệng 54cm.