Đồng hồ phù điêu gỗ

Đồng hồ phù điêu gỗ, xuất xứ Pháp, được sản xuất khoảng năm 1921. Phù điêu được đục thủ công rất đẹp.
Đồng hồ chuông chén 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: 61cmx83cm.