Đỉnh đồng pháp lam

Đỉnh đồng pháp lam, xuất xứ Nhật, họa tiết đồng kết hợp với họa tiết pháp lam cực đẹp.
Kích thước: Cao 69cm, rộng 30cm.