Đèn dầu

Đèn dầu, xuất xứ Pháp, chân đèn bằng đồng đúc, với hình dáng nhà thờ được cách điệu rất đẹp. Bầu vẽ hoa thủ công, họng, lam, bóng cổ.
Kích thước: đèn cao 146cm, chân 20cm.