Đồng hồ phù điêu

Đồng hồ phù điêu, xuất xứ Pháp. Toàn thân bằng đồng đúc với các chi tiết cực kỳ tinh xảo.
Máy Pháp chuông chén, máy tuần, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: Dài 58cm, rộng 24cm, dày 13cm.