Đèn chùm bẩy ngọn

Đèn chùm bẩy ngọn với chóa hình bông hoa, có 1 ngọn ở giữa, xung quanh là 6 ngọn chia làm 2 tầng, 3 ngọn trong 3 ngọn ngoài.

Đèn rộng 70cm, dài 80cm.

Mã: CT93543 Danh mục: , Thẻ: ,