Đèn dầu tượng

Đèn dầu tượng, xuất xứ Pháp. Thân đèn bằng đồng đúc, tượng một vị tướng quân với đường nét cực kỳ tinh xảo. Bầu, lam, bóng cổ.
Kích thước: đèn cao 99cm, đường kính đế 23cm.