Cặp bình đồng

Cặp bình đồng, xuất xứ Pháp, họa tiết hoa và lá trên thân bình được đúc nổi, phần quai là 2 chú sư thứu rất đẹp.
Kích thước: cao 60cm, rộng 26cm.