Bộ đồng hồ chân nến

Bộ đồng hồ chân nến, xuất xứ Pháp, với phần thân kết hợp giữa sứ và các chi tiết đồng cổ kính.
Đồng hồ mặt men, chuông chén, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: đồng hồ cao 56cm, chân nến cao 51cm.