Đồng hồ tượng

Bộ đồng hồ tượng, đồng hồ với phần thân bằng đá đỏ. Tượng đồng cô gái cầm suốt chỉ, tôn vinh công việc lao động của người phụ nữ. Một tác phẩm của nhà điêu khắc người Pháp Charles Degeorge (1837 – 1888).
Đồng hồ máy Japy, chuông chén, máy tuần 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: Cao 76cm, rộng 30cm, sấu 22cm.