Tượng Quan Vũ

Tượng đồng Quan Vũ xuất xứ Trung Quốc xuất châu âu xưa. Tượng bằng đồng đúc, Quan Vũ trong tư thế cầm thanh long yển nguyệt đao mạnh mẽ oai hùng.
Ông được coi là một biểu tượng của những đức tính “Danh lợi không đổi lòng, Giàu sang không dâm loạn, Nghèo hèn không nhụt chí, Oai vũ không khuất phục”.
Kích thước: cao 60cm, chỗ rộng nhất 29cm.