Treo tường mặt bát giác

Đồng hồ treo tường mặt bát giác, xuất xứ Đức, máy tuần, chuông bính boong, 30 phút điểm chuông 1 lần.

Kích thước: dài 1m26cm, rộng 33cm, sâu 11,5cm.