Junghans song tiện

Đồng hồ Junghans song tiện, mặt men, 8 gông 8 búa, mặt men. Chơi bản Westminster 15 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: dài 112cm, ngang 37cm, sâu 22cm.