Đồng hồ tượng

Đồng hồ tượng, xuất xứ Pháp, mặt men máy tuần không chuông. Thân và bệ đồng hồ bằng đá kết hợp với tượng 2 chú sói bằng đồng.
Kích thước: rộng 45cm, cao 50cm, sâu 19cm.