Đồng hồ treo tường Đức

Đồng hồ treo tường, xuất xứ Đức, 2 tạ gánh, 8 gông 8 búa 15 phút điểm chuông một lần. Dài 1m30, rộng 40cm, sâu 16cm.