Cặp bình sứ tàu

Cặp bình sứ tàu xuất châu âu xưa, họa tiết vẽ tay rất đẹp.
Kích thước: cao 45.5cm.