Cặp bình sứ Nhật

Cặp bình sứ Nhật sản xuất năm 1942, trên thân bình là cảnh vua lên triều duyệt tấu chương cùng quần thần, cảnh quan võ cùng bàn bạc về trận chiến sắp tới.
Kích thước: cao 36cm, đường kính miệng 19cm.