Cặp bình sứ Nhật

Cặp bình sứ Nhật lục giác họa tiết hoa lá rất đẹp.
Kích thước: cao 46cm.