Cặp bình sứ tàu

Cặp bình sứ tàu hàng xuất châu âu xưa. 2 mặt bình là 2 bức tranh, 1 bức về cuộc sống quan lại và 1 bức về cuộc chiến thời xưa.
Xung quoanh được trang trí hoa, trên cổ bình là 2 cặp rắn mối.
Kích thước: Cao 38cm, đường kính miệng 17cm.