Đồng hồ phong vũ biểu

Đồng hồ treo tường xuất xứ Đức, 2 lỗ gông vòng, 30 phút điểm chuông 1 lần. Có nhiệt kế, và ẩm kế.
Kích thước: 1m12x57cm.