Đồng hồ Odo

Đồng hồ vai bò ODO, xuất xứ Pháp, 3 gông 3 búa, đánh bính boong, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: 60cmx22cmx14cm.