Đồng hồ để bàn

Đồng hồ để bàn, xuất xứ Đức. Chạy cót tuần, chuông chén 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: cao 36cm, rộng 20cm, sâu 14cm.