Đồng hồ cây Anh

Đồng hồ cây, xuất xứ Anh, máy 8 bát chuông chơi 2 bản nhạc 15 phút điểm chuông 1 lần, 1 gông vòng điểm giờ.
Máy 3 tạ cực to nặng, mỗi quả tạ gang nặng 7kg.
Kích thước: cao 235cm, rộng 70cm, sâu 37cm.