Cặp đèn dầu Pháp

Cặp đèn dầu, xuất xứ Pháp. Đèn là sự kết hợp giữa các chi tiết đồng và thân sứ Pháp với các họa tiết vẽ vàng rất đẹp.
Kích thước: cao 82cm.