Đèn dầu

Đèn dầu, xuất xứ Pháp. Chân đèn được kết hợp giữa các chi tiết đồng tinh xảo và sứ Pháp nổi cực kỳ độc đáo.
Bầu đèn sứ, họng duplex cổ đủ nâng hạ lam, dập lửa. Lam bóng cổ.