Tượng sư tử đồng

Tượng sư tử đồng, đầu sư tử, đuôi là đầu rắn, tượng rất sắc nét và có hồn.
Kích thước: dài 112cm, cao 68cm, rộng 33cm.