Tranh đồng quê

Tranh sơn dầu phong cảnh đồng quê tại Pháp năm 1970. Có ký họa.
Kích thước: 101cm x 72cm.