Tranh phong cảnh núi rừng

Tranh sơn dầu cảnh dãy núi Alpes tại Pháp năm 1975. Có ký họa.
Kích thước: 68cm x 78cm.