Tranh sơn dầu

Tranh sơn dầu khung cảnh hoàng hôn trên biển năm 1975 tại Pháp. Có ký họa.
Kích thước: 103cm x 83cm.