Tranh đồng

Tranh đồng, bữa tiệc ly, xuất xứ Pháp. Các chi tiết cực kỳ sắc nét, khung gỗ.
Kích thước: 63cm x 41cm x 10cm.