Một số mẫu thánh giá cổ

Một số mẫu thánh giá và tranh công giáo cổ đẹp xuất xứ châu âu. Kích thước từng bức có trong ảnh.