Đồng hồ vai bò đá

Đồng hồ vai bò, toàn bộ vỏ đồng hồ bằng đá trắng, được điểm họa tiết đồng mạ vàng rất đẹp và độc đáo.
Với bộ máy Lenzkirch danh giá nhất của dòng đồng hồ vai bò Đức. Máy tuần gông vòng, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: rộng 52cm, cao 27cm.