Đồng hồ tượng

Bộ đồng hồ tượng, đồng hồ với phần thân bằng đá đỏ, kết hợp với tượng cô bé bằng đồng rất đẹp.
Đồng hồ máy Japy, chuông chén, máy tuần 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: Cao 56cm, rộng 25cm.