Đồng hồ để bàn

Một chiếc đồng hồ để bàn của Anh, được sản xuất khoảng cuối thế kỷ 19.
Đồng hồ máy tuần 8 bát chuông 1 gông vòng, 15 phút điểm chuông 1 lần, chơi 2 bản nhạc Westminster và Whittington, có chế độ bật tắt chuông.
Kích thước: cao 78cm, rộng 50cm, sâu 30cm.