Đồng hồ uply

Đồng hồ uply, xuất xứ Đức. Đồng hồ size to, mặt men máy chạy 400 ngày 1 lần lên cót, tình trạng vẫn hoạt động tốt hoàn hảo.
Kích thước: cao 42cm, rộng 23.5cm.