Đồng hồ tượng

Đồng hồ tượng, xuất xứ Pháp, đồng hồ và tượng đồng lacke vàng. Tượng nàng thơ bên cây đàn các chi tiết cực kỳ tỉ mỉ, tinh tế, sắc nét đến từng chi tiết.
Đồng hồ máy pháp, chuông chén 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: cao 60cm, rộng 48cm, sâu 18cm.