Đồng hồ cây Junghans

Đồng hồ cây Junghans, xuất xứ Đức. Máy 16 gông que, 1 gông vòng, 17 búa, 15 phút điểm chuông 1 lần. Máy cực kỳ to khỏe.
Khi điểm nhạc 4 búa đánh đồng thời rất độc đáo, gông dài ngân vang.
Kích thước: cao 221cm, rộng 45cm.