Bộ đồng hồ 3 món

Bộ 3 món, đồng hồ và cặp bình đá cẩm thạch. Hàng sâu tuổi xuất xứ Pháp. Đồng hồ hình khải hoàn môn biểu tượng của sự chiến thắng, phía trên là tượng cu tí.
Đồng hồ chuông chén, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: Đồng hồ cao 50cm, rộng 25cm, cặp bình cao 37cm, rộng 10cm.