Đồng hồ 3 món

Đồng hồ bộ 3 món, xuất xứ Pháp cổ, vỏ đồng hồ và 2 cột 2 bên bằng gỗ, họa tiết phía trên được đục nổi rất độc đáo. Đồng hồ mặt men, máy Pháp, cót tuần, chạy quả lắc, không có chuông.

Kích thước đồng hồ: cao 42cm, rộng 21.5cm, sâu 14.5cm, đường kính mặt 18.5cm. Cột 2 bên: cao 47cm, rộng 17cm, sâu 11cm.