Điện thoại đá

Điện thoại bàn đá, xuất xứ Pháp, đế đá khảm đồng rất đẹp.
Điện thoại vẫn hoạt động tốt.
Kích thước: cao 1m02, chân đế vuông 20cm.