Cặp gà bằng đồng

Cặp gà bằng đồng, đang trong tư thế chiến đấu, rất đẹp và thần thái.
Kích thước: con trái cao 37cm dài 41cm, con bên phải cao 44cm dài 47cm