Bộ 3 món pháp lam

Bộ 3 món đồng pháp lam cổ, xuất xứ Nhật. 2 bình 1 đỉnh pháp lam.
Kích thước: bình cao 40cm, đỉnh cao 47cm.