Đồng hồ uply

Đồng hồ uply, xuất xứ Đức. Đồng hồ size to, mặt men máy chạy 400 ngày, tình trạng vẫn hoạt động tốt.
Kích thước: cao 31cm.