Đồng hồ tượng

Đồng hồ tượng, xuất xứ Pháp, tượng một người họa sĩ đang trong tư thế vẽ tranh, bệ đồng hồ là sự kết hợp tinh tế gữa họa tiết đồng và đá
Đồng hồ mặt men, chuông chén 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: cao 49,5cm, rộng 35cm, sâu 13cm.