Đồng hồ tượng

Đồng hồ tượng với phần thân là thiếu nữ và những chú bồ câu, trên tay là chiếc đồng hồ.
Đồng hồ máy đức, 3 ổ cót, chơi bản westminster, 15 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: cao 240cm, rộng 80cm.