Đồng hồ tượng

Bộ đồng hồ tượng, toàn bộ đồng hồ và tượng bằng đá cẩm thạch kết hợp với các chi tiết đồng tinh xảo.
Đồng hồ máy Japy, chuông chén, máy tuần 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: Cao 59cm, rộng 36cm, sâu 15cm.